Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wodne prawo X
  • Skarżony

IV SA 1118/00 - Wyrok NSA z 2001-03-28

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie nieważności decyzji o pozwoleniu wodno

II SA/Kr 1819/00 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2001-09-05

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności skargi

IV SA 2233/00 - Wyrok NSA z 2001-09-20

Sprawa ze skargi na uchwałę rady gminy w sprawie opłaty za wodę

II SA/Ka 599/99 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2001-01-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody Ś. w przedmiocie zobowiązania do przedłożenia opinii technicznej

II SA/Kr 515/01 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2001-08-17

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

IV SA 299/99 - Wyrok NSA z 2001-02-19

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej:~

II SA/Kr 1480/98 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2001-08-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie nakazania wykonania przyłącza do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika na ścieki

II SA/Gd 2474/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-06-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody E. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wykonania ostatecznej decyzji o nakazie odkopania rowu melioracyjnego stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji i poprzedzającej ją decyzji Kierownika Urzędu Rejonowego w E. (...); (...).

II SA/Lu 971/00 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2001-12-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w L. w przedmiocie nakazania rozbiórki budowli

IV SA 1578/99 - Wyrok NSA z 2001-10-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie przywrócenia stanu wody na gruncie
1   Następne >   2