Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

SA/Rz 2209/01 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego i naruszenia stosunków wodnych

II SA/Rz 10/04 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-03-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały