Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wodne prawo X

II SA/Łd 671/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2007-10-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Lu 65/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II SA/Rz 755/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy nakazania przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom w sprawie sporu wodnego

II OSK 772/06 - Wyrok NSA z 2007-05-15

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego na składowanie kruszywa

II OSK 819/06 - Wyrok NSA z 2007-05-21

Skarga kasacyjna na decyzję Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach w przedmiocie nakazu rozbiórki

II OZ 1004/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy K. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków

II OSK 1491/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-18

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie zobowiązania do partycypacji w kosztach utrzymania dna rzeki

II OZ 1206/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-28

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w E. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie przywrócenia do stanu pierwotnego urządzeń wodno

II SA/Rz 58/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-03-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dotyczącego zmiany stosunków wodnych na gruncie

II SA/Rz 1119/06 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-02-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nakazu zlikwidowania wycieku wody
1   Następne >   +2   +5   +10   13