Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wodne prawo X

II SA/Łd 1076/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie nakazu przywrócenia poziomu gruntu do stanu poprzedniego

II SA/Łd 12/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-03-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II SA/Łd 1301/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-05-15

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w S. w przedmiocie ustalenia kosztów postępowania

II SA/Łd 422/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-06-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zaległości w opłacie za pobór wód

II SA/Łd 69/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-05-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie nakazu wykonania urządzenia odwadniającego w celu przywrócenia stanu wody na gruncie

II SA/Łd 1053/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-02-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zmiany stanu wody na gruncie

II SA/Łd 939/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-04-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy stwierdzenie nieważności decyzji

II SA/Łd 318/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-05-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie naruszenia stosunków wodnych

II SA/Łd 1101/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-12-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie nakazania wykonania urządzeń

II SA/Łd 322/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-06-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
1   Następne >   +2   6