Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Łd 69/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-05-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie nakazu wykonania urządzenia odwadniającego w celu przywrócenia stanu wody na gruncie

II SA/Łd 263/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie odmowy nakazania przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom

II SA/Łd 336/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-07-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie odmowy nakazania przywrócenia stanu poprzedniego w zakresie uregulowania stosunków wodnych