Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wr 361/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-05-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy M. w przedmiocie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków