Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 2239/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w S. w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty za przyłączenie się do wodociągu wiejskiego

II SA/Lu 1028/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-01-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Modliborzyce w przedmiocie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały, która nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku.

II SA/Gl 932/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-04-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy K. w przedmiocie upoważnienia Wójta Gminy do ustalania ceny wykonania przyłączy wodnokanalizacyjnych oraz zawierania umów z właścicielami nieruchomości stwierdza niezgodność z prawem zaskarżonej uchwały w całości.

II SA/Lu 1111/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-02-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Sułów w przedmiocie ustalenia zasad i trybu korzystania z wodociągów wiejskich na terenie gminy

II SA/Gd 260/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-07-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

II SA/Lu 284/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-09-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie określenia opłat za podłączenie nieruchomości do gminnych urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i gaz oraz zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Niemce stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

II SA/Lu 438/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-12-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

II SA/Gd 707/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-07-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków