Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Kr 456/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-09-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Kr 1159/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-01-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie ustalenia linii brzegowej potoku

II SA/Kr 163/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-05-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [....] w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego;

II SA/Kr 394/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-06-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie uregulowania stosunków wodnych na gruncie;

II SA/Kr 794/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-01-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie ustalenia linii brzegowej potoku

II SA/Kr 795/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-11-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie ustalenia linii brzegowej potoku

II SA/Kr 608/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-10-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie ustalenia linii brzegowej potoku

II SA/Kr 231/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-12-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Kr 1399/05 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-02-12

Sprawa ze skargi C. K., M. S., M. R., B. C. oraz B. G., I. K., A. R., J. Z., W. S., R. P., B. S., S. M., J. P., T. S., W. W., M. A., M. C., A. B., Z. K., S. C., L. M., S. G., M. C., S. B., L. R., M. P., A. K., E. P., E. M. M. S., Z. O., D. M., J. P., J. M., S. R., T. R., M. W., T. K., J. M., M. W. J. W., A. G., W. G., M. C., R. R., E. L., A. L., J. R., M. M., M. K., K. D., K. S., S. P., M. W., A. C., M. C., Z. S., A. S., A. G., P. S., M. M., S. M. M. S., S. S., R. M., M. M., G. M., W. M., G. K.,...

II SA/Kr 1103/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-01-11

skarg G. P., F. P., Wójta Gminy S. na decyzję Wojewody w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego skargi oddala.
1   Następne >   2