Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Kr 1314/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-04-08

skarg '[...] ' Przedsiębiorstwa Prefabrykatów Elektroenergetycznych Sp. z o.o. w P. i '[...] ' Zakład Produkcji Kruszyw -B.O. Spółka jawna w N. na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. w przedmiocie odmowy udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Kr 1372/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-07-12

skarg J. C. i W. W. na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Kr 1337/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Kr 943/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-01-24

Sprawa ze skargi Gminy na rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej '[...]' Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w L., zlokalizowanego w miejscowości Stare Miasto, gmina [...], powiat [...], województwo [...]

II SA/Kr 296/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-05-10

skarg Ośrodka [...] Sp. z o.o. z siedzibą w O. i Gminy [...] na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. w przedmiocie cofnięcia z urzędu bez odszkodowania pozwolenia wodnoprawnego skargi oddala

II SA/Kr 316/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-05-17

skarg J.P. i G.P. na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Kr 353/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-09-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. w przedmiocie ustalenia linii brzegu potoku

II SA/Kr 1431/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Kr 1739/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-03-12

skarg R.B. i 'A. ' SA z siedzibą w C. na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Kr 1586/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie ustalenia linii brzegowej potoku
1   Następne >   2