Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd WSA w Krakowie X

II SA/Kr 296/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-05-10

skarg Ośrodka [...] Sp. z o.o. z siedzibą w O. i Gminy [...] na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. w przedmiocie cofnięcia z urzędu bez odszkodowania pozwolenia wodnoprawnego skargi oddala

II SA/Kr 353/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-09-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. w przedmiocie ustalenia linii brzegu potoku

II SA/Kr 914/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-11-07

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego