Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wodne prawo X
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

I SA/Op 206/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-09-04

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Opolu w przedmiocie określenia wysokości opłaty stałej za pobór wód powierzchniowych

I SA/Op 207/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-09-04

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Opolu w przedmiocie określenia wysokości opłaty stałej za wprowadzenie ścieków do wód lub ziemi

I SA/Ke 164/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-07-19

Skarga W.K.Sp. z o. o. w K. na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w K. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z [...] r. nr [...] w przedmiocie określenia opłaty stałej za usługi wodne

I SA/Op 230/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-09-04

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie określenia opłaty stałej za odprowadzanie do wód

I SA/Ke 168/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-07-19

Skarga W.K.Sp. z o. o. w K. na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w K. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z [...] r. nr [...] w przedmiocie określenia opłaty stałej za usługi wodne

I SA/Ke 162/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-08-30

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Z.w K. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie ustalenia opłaty stałej za usługi wodne

I SA/Ke 167/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-08-30

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Z.w K. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie ustalenia opłaty stałej za usługi wodne

I SA/Op 218/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-09-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie określenia opłaty stałej za pobór wód powierzchniowych

I SA/Op 196/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-09-12

skarg Skarbu Państwa - Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lądek Zdrój na decyzje Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie określenia wysokości opłaty stałej za pobór wód powierzchniowych

I SA/Op 258/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-11-07

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie określenia opłaty stałej za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
1   Następne >   2