Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Lu 522/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-05-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie nie uwzględnienia zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. I stwierdza nieważność zaskarżonego postanowienia i postanowienia Starosty z dnia [...]r /znak:[...] / oraz postanowienia Wojewody z dnia [...]r. /znak [...]/,które nie podlegają wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku; II zasądza od Wojewody na rzecz skarżącej K.M. 10/dziesięć/złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

II SA/Lu 573/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-05-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie nieuwzględnienia zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

II SA/Lu 574/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-05-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie nieuwzględnienia zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. I stwierdza nieważność zaskarżonego postanowienia i postanowienia Starosty z dnia [...] /znak: [...] oraz postanowienia Wojewody z dnia [...]. / znak:[...],które nie podlegają wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku; II zasądza od Wojewody na rzecz A.S. kwotę 10 /dziesięć/złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.