Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wodne prawo X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Wr 388/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-02-01

Skarga Spółki A z siedzibą we W. na uchwałę Rady Miejskiej W. w sprawie przyznania pierwszeństwa nabycia lokali użytkowych stanowiących własność gminy wynajmowanych na rzecz niepublicznych podmiotów świadczących usługi z zakresu opieki medycznej oraz ustalenia zasad ich sprzedaży

II SA/Wr 264/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-02-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gmina Ś. K. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi M. D.

IV SA/Po 409/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-11-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Pniewy w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

II OSK 673/11 - Wyrok NSA z 2011-07-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Siepraw w przedmiocie wysokości udziału finansowego w kosztach budowy kanalizacji

II SA/Lu 1244/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-12-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

II GSK 684/10 - Wyrok NSA z 2011-07-05

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Województwa [...] w przedmiocie ustanowienia obrębu ochronnego w ramach obwodu rybackiego

IV SA/Wa 2239/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w S. w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty za przyłączenie się do wodociągu wiejskiego

II SA/Po 601/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-07-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

II OSK 256/07 - Wyrok NSA z 2007-05-24

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w W. w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

II SA/Kr 224/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-04-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Rytro w przedmiocie ustalenia opłaty za przyłączenie do kolektora sanitarnego kanalizacji gminnej stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały .
1   Następne >   +2   +5   7