Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wodne prawo X
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Gl 561/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-10-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w O. w przedmiocie regulaminu rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w zasobie mieszkaniowym gminy stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

II OZ 1004/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy K. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków

II SA/Wr 560/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-10-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Żmigrodzie w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Barkowo

II SA/Wr 361/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-05-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy M. w przedmiocie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

II SA/Lu 965/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-03-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie odpłatności za włączenie się do istniejącej sieci wodociągowej stwierdza nieważność uchwały Rady Gminy z dnia [...]., Nr [...].

II SA/Wr 383/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-10-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Chocianowie w przedmiocie zatwierdzenia taryf cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze Gminy Chocianów

II SA/Wr 324/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-08-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy K. w przedmiocie zmiany uchwały nr [...] Rady Gminy K. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

II SA/Op 405/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-11-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Lubrza w przedmiocie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

II SA/Lu 1556/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-09-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie ustalenia zasad i wysokości odpłatności za włączenie się do istniejącej sieci wodociągowej , stanowiącej mienie gminne stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały , która nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku.

IV SA/Po 289/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-05-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Trzemesznie w przedmiocie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
1   Następne >   3