Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wodne prawo X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

II GSK 557/09 - Wyrok NSA z 2009-11-04

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w L. w przedmiocie zwrotu tytułów wykonawczych

III SA/Wr 503/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-09-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Marszałka Województwa D. w przedmiocie stanowiska wierzyciela

I SA/Gd 6/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-02-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej nieważności uchwały w sprawie dotacji