Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wodne prawo X
  • Symbol 658 Bezczynność X

II SAB/Lu 320/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-11-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II OSK 489/12 - Wyrok NSA z 2012-05-17

Skarga kasacyjna na bezczynność Starosty Zielonogórskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwał

II SAB/Bk 113/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-02-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza S. w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II SAB/Łd 63/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-09-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza K. w przedmiocie utrzymywania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych

II SAB/Go 44/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-11-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwał

II SAB/Gl 30/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-10-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy J. w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie zobowiązuje Wójta Gminy J. do wydania w terminie 30 dni od otrzymania akt sprawy orzeczenia rozstrzygającego wniosek skarżącego z dnia [...] r. oraz stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa.

IV SAB/Wa 4/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie rozpoznania wniosku

II SA/Kr 149/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-06-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie nakazu wykonania rowów opaskowych,

II OSK 2663/12 - Wyrok NSA z 2013-03-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w przedmiocie naprawienia szkody w gospodarstwie rolnym

II SAB/Sz 83/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-07-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie naruszenia stosunków wodnych na gruncie
1   Następne >   +2   6