Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wodne prawo X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

II FSK 1055/05 - Wyrok NSA z 2006-08-25

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w S. w przedmiocie podatku od nieruchomości za grunty pod jeziorem za 2004 rok

II SA/Łd 2331/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2002-10-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody K. w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

SA/Gd 2861/94 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1996-01-31

Składka na rzecz spółki wodno-ściekowej jest wydatkiem stanowiącym koszt uzyskania przychodu.

I SA/Gd 444/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2000-02-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Izby Skarbowej w G. w przedmiocie zarzutów postępowania egzekucyjnego w administracji uchyla zaskarżone postanowienie oraz postanowienie Pierwszego Urzędu Skarbowego w G. (...).

I SA/Gd 1499/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-02-21

Egzekucja administracyjna nie jest dopuszczalna w sprawie składek należnych od członków spółki wodnej, mają one bowiem charakter cywilnoprawny.

I SA/Op 206/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-09-04

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Opolu w przedmiocie określenia wysokości opłaty stałej za pobór wód powierzchniowych

I SA/Op 207/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-09-04

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Opolu w przedmiocie określenia wysokości opłaty stałej za wprowadzenie ścieków do wód lub ziemi

I SA/Ke 164/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-07-19

Skarga W.K.Sp. z o. o. w K. na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w K. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z [...] r. nr [...] w przedmiocie określenia opłaty stałej za usługi wodne

I SA/Op 230/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-09-04

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie określenia opłaty stałej za odprowadzanie do wód
1   Następne >   2