Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Bd 1572/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-07-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Starosty L. w przedmiocie zarzutu nieistnienia obowiązku stwierdza nieważność zaskarżonego postanowienia, (...).