Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

II SA/Łd 2331/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2002-10-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody K. w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego