Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Gd 2861/94 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1996-01-31

Składka na rzecz spółki wodno-ściekowej jest wydatkiem stanowiącym koszt uzyskania przychodu.

I SA/Gd 444/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2000-02-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Izby Skarbowej w G. w przedmiocie zarzutów postępowania egzekucyjnego w administracji uchyla zaskarżone postanowienie oraz postanowienie Pierwszego Urzędu Skarbowego w G. (...).

I SA/Gd 1499/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-02-21

Egzekucja administracyjna nie jest dopuszczalna w sprawie składek należnych od członków spółki wodnej, mają one bowiem charakter cywilnoprawny.