Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Kr 1072/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-10-15

Sprawa ze skargi na decyzję Marszałka Województwa [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Zarządu Związku Spółek Wodnych w O. dot. windykacji należności na konserwację urządzeń melioracyjnych