Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wodne prawo X

II OSK 2208/13 - Wyrok NSA z 2015-04-17

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Łodzi w przedmiocie nakazu wykonania urządzenia odwadniającego w celu przywrócenia stanu wody na gruncie

II SA/Ke 989/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-02-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

IV SA/Wa 1585/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-19

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie obciążenia kosztami postępowania

II OSK 2165/14 - Wyrok NSA z 2015-02-10

Sprawa ze skargi kasacyjnej Wójta Gminy Hajnówka od wyroku WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi J.R. na przewlekłość postępowania Wójta Gminy Hajnówka w przedmiocie naruszenia stosunków wodnych na gruncie

II SA/Ke 34/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zmiany stosunków wodnych

IV SA/Wa 481/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 2212/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-30

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie odmowy zwolnienia z zakazu wykonywania robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią

II OSK 1573/13 - Wyrok NSA z 2015-01-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Koszalinie w przedmiocie ustanowienia zarządu komisarycznego spółki wodnej

II OW 167/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-13

Wniosek w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II OSK 1908/13 - Wyrok NSA z 2015-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie umorzenia postępowania
1   Następne >   +2   +5   +10   26