Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 606 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa X

III SA/Lu 39/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-10-26

Sprawa ze skargi na decyzję w przedmiocie opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie torfu bez wymaganej koncesji

III SA/Lu 132/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-04-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu prac geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych

II SA/Rz 83/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-09-27

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania