Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Łd 118/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie wymierzenia opłaty za korzystanie ze środowiska

II SA/Po 205/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-08-19

Sprawa ze skargi M. B. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą [...] na decyzje SKO w Poznaniu z dnia: [...] listopada 2014r. Nr [...] [...] listopada 2014r. Nr [...] [...] listopada 2014r. Nr [...] w przedmiocie opłaty podwyższonej za korzystanie ze środowiska