Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6159 Inne o symbolu podstawowym 615 X

IV SA/Wa 2275/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 777/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-05-13

WSA w Warszawie w składzie następującym: Przewodnicząca Sędzia WSA Anna Sękowska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 13 maja 2020 r. sprawy ze sprzeciwu [...] sp. z o.o. z siedzibą od decyzji SKO z [...] marca 2020 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie zmiany stanu wody na gruncie oddala sprzeciw