Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Rz 666/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-06-11

skarg PZ i MZ na decyzję Marszałka Województwa [.] w przedmiocie odszkodowania za szkody poniesione z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

IV SA/Wa 2412/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania