Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OW 167/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-13

Wniosek w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II OW 172/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-13

Wniosek w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II OW 63/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-06

Wniosek Starosty Gorlickiego z 12 maja 2015 r. nr OŚ.6341.31.2015 o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Starostą Gorlickim a Burmistrzem Bobowej przez wskazanie organu właściwego w sprawie zmiany stanu wody na gruncie

II OW 56/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-06

Wniosek Prezydenta m. st. Warszawy z 17 kwietnia 2015 r. nr OŚ-III-W.6341/104/2015/JKU o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Prezydentem m. st. Warszawy a Marszałkiem Województwa Mazowieckiego przez wskazanie organu właściwego do wydania pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią

II OW 82/15 - Postanowienie NSA z 2015-09-25

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

II OW 84/15 - Postanowienie NSA z 2015-09-25

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

II OW 83/15 - Postanowienie NSA z 2015-09-25

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

II OW 94/15 - Postanowienie NSA z 2015-09-25

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

II OW 29/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-21

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do załatwienia wniosku dotyczącego zmiany przebiegu rowu melioracyjnego

II OW 71/15 - Postanowienie NSA z 2015-09-25

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych
1   Następne >   2