Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wodne prawo X

II OSK 2165/14 - Wyrok NSA z 2015-02-10

Sprawa ze skargi kasacyjnej Wójta Gminy Hajnówka od wyroku WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi J.R. na przewlekłość postępowania Wójta Gminy Hajnówka w przedmiocie naruszenia stosunków wodnych na gruncie

IV SAB/Wa 219/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-27

Sprawa ze skargi J. C. na przewlekłość Wójta Gminy M. w przedmiocie postępowania w sprawie zmiany stanu wody na gruncie