Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wstrzymanie wykonania aktu X
  • Skarżony
  • Symbol

IV SA/Wa 955/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-05

Wniosek w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów o rybołówstwie

I OSK 903/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-27

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

II SA/Sz 510/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-06-25

Wniosek w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia

II SA/Sz 568/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-06-25

Wniosek A. F. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały w sprawie z jego skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Połczynie-Zdrój w sprawie powierzenia spółce Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wardyniu Górnym zadań własnych Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy wykonawczej

I GZ 102/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Ł. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. , nr [...] w przedmiocie opłaty paliwowej

II GSK 1089/11 - Postanowienie NSA z 2012-06-26

Wniosek w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na pozostanie w stosunku zatrudnienia

II GSK 641/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-26

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

II GZ 215/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-26

Zażalenie na postanowienie WSA w K. w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym

VIII SA/Wa 430/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-25

Wniosek w przedmiocie uchylenia postanowienia w sprawie przedłożenia ekspertyzy technicznej

I SA/Bd 558/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-06-26

Wniosek w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2009r.
1   Następne >   +2   +5   +10   100