Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

IV SA/Gl 472/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-07-02

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie nadzoru sanitarnego w zakresie wniosku pełnomocnika skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

II SA/Po 126/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-03-01

Wniosek w przedmiocie nakazów z zakresu nadzoru sanitarnego;

II OZ 690/12 - Postanowienie NSA z 2012-08-31

Zażalenie nazwą 'K.' na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia [...], znak: [...] wydaną w przedmiocie wycofania produktu z obrotu.

VII SA/Wa 477/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-15

Wniosek w przedmiocie nakazu zapewnienia przestrzegania zapisów ustawy o ochronie przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

VII SA/Wa 2664/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-11

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie : zmiany decyzji ostatecznej

VII SA/Wa 671/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-09

Wniosek w przedmiocie wycofania produktu z obrotu

VII SA/Wa 480/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-15

Wniosek w przedmiocie obciążenia opłatą za badania laboratoryjne

VI SA/Wa 1860/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-20

Wniosek w przedmiocie opinii w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki odmówić wstrzymania wykonania uchwały

VII SA/Wa 1850/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-25

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie nakazu spowodowania obniżenia dopuszczalnej wartości równoważnego poziomu dźwięku

II GSK 876/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-13

Wniosek w przedmiocie zakazu sprzedaży produktów farmaceutycznych
1   Następne >   +2   +5   7