Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wstrzymanie wykonania aktu X
  • Symbol

I SA/Op 330/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-10-26

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Opolu w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za okres od stycznia do kwietnia 2004r. wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji

I SA/Op 363/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-09-16

Wniosek w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym za miesiące kwiecień

I SA/Op 331/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-10-26

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Opolu w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za styczeń i okres marca do listopada 2005 r. wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji

I SA/Op 590/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Opolu w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej byłych wspólników i określenia zobowiązania w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego pojazdu w związku z wnioskiem A. P. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

I SA/Op 223/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-06-15

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Opolu w przedmiocie podatku od towarów i usług po rozpoznaniu wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

I SA/Op 470/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-07-30

Sprawa ze skargi na wynik kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Opolu w przedmiocie celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w związku z wnioskiem o wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu

I SA/Op 210/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-07-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji ustalającej zryczałtowany podatek dochodowy wskutek wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia

I SA/Op 167/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za zaległości z tytułu podatku od towarów i usług za miesiące: marzec, maj, lipiec, sierpień i grudzień 2004 r.

I SA/Op 171/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za zaległości z tytułu podatku od towarów i usług za miesiące: styczeń, luty, marzec i kwiecień 2006 r.

I SA/Op 128/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-08-04

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej Opolu w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym za styczeń 2012 r. wskutek wniosku skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji
1   Następne >   +2   +5   +10   92