Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Energii X

II GZ 134/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Energii nr [...] w przedmiocie określenia wysokości opłaty zapasowej

VI SA/Wa 1470/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-24

Wniosek w przedmiocie określenia wysokości opłaty zapasowej

VI SA/Wa 1764/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-19

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

II GZ 852/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Energii nr [..] w przedmiocie kary pieniężnej za niedopełnienie obowiązku tworzenia i utrzymania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych

VI SA/Wa 109/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-29

Wniosek w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania w opłacie zapasowej oraz sprostowania decyzji organu I instancji

VI SA/Wa 2367/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-09

Wniosek w przedmiocie określenia wysokości opłaty zapasowej

VI SA/Wa 346/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-07-04

Wniosek w przedmiocie kary pieniężnej za niedopełnienie obowiązku uiszczenia opłaty zapaspwej

VI SA/Wa 1122/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-27

Wniosek w przedmiocie określenia wysokości opłaty zapasowej

VI SA/Wa 2496/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-18

Wniosek w przedmiocie różnicy wysokości opłaty zapasowej ustalonej w decyzji a zadeklowanej przez skarżącą

VI SA/Wa 195/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-13

Wniosek w przedmiocie kary pieniężnej za niedopełnienie obowiązku uiszczenia opłaty zapasowej
1   Następne >   2