Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

I SA/Wa 3529/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-04

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

VII SA/Wa 3023/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II GZ 77/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-11

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju , nr [...] w przedmiocie zastosowania wobec rzeczoznawcy kary dyscyplinarnej w postaci upomnienia

V SA/Wa 2626/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-24

Wniosek w przedmiocie określenia kwoty dofinansowania przypadającej do zwrotu

V SA/Wa 227/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-21

Wniosek w przedmiocie zwrotu dofinansowania ze środków unijnych

V SA/Wa 3192/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-16

Wniosek w przedmiocie zwrotu dofinansowania ze środków unijnych

I OZ 101/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 130/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie : odmowy wszczęcia postępowania

V SA/Wa 117/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-26

Wniosek w przedmiocie zwrotu dofinansowania ze środków unijnych

IV SA/Wa 257/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-17

Wniosek w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania
1   Następne >   +2   +5   10