Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Lekarz Weterynarii X

II SA/Wr 250/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-05-21

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji o wymierzeniu kary pieniężnej

II OZ 72/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu oku sygn. akt II SA/Po 99/10 o odmowie wstrzymania wykonania decyzji Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Poznaniu oku, znak [...] oraz utrzymanej przez nią w mocy decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu oku znak: [...] w części dotyczącej nakazu zniszczen...

II SA/Go 542/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-09-05

Wniosek w przedmiocie zakazu wprowadzenia do obrotu produktów pochodzenia zwierzęcego i zwierząt

II SA/Sz 918/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-10-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w przedmiocie zakazu produkcji i wprowadzania na rynek surowych wyrobów mięsnych

II SA/Sz 458/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-09-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w przedmiocie zawieszenia działalności zakładu na czas prowadzenia postępowania wyjaśniającego w sprawie wniosku strony skarżącej o wstrzymanie wykonania decyzji

II OZ 934/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Poznaniu nr [...] w przedmiocie nakazów z zakresu nadzoru weterynaryjnego

II SA/Rz 1009/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-10-28

Skarga J. K. - Firma '[...]' na decyzję Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za niestosowanie się do wymogów prawa żywnościowego, na skutek wniosku pełnomocnika skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

II SA/Go 541/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-08-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w przedmiocie zakazu wprowadzania do obrotu zwierząt

II SA/Bd 716/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-08-05

Wniosek w przedmiocie nakazu zabicia zwierzęcia
1   Następne >   3