Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X

II OZ 959/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Małopolskiego ..

IV SA/Po 546/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-09-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie części nieruchomości

II OSK 2114/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-29

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SO/Bk 17/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-09-19

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OZ 897/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody O. , nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OSK 1930/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-27

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia...

II OZ 848/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia, we wznowionym postępowaniu, decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OZ 859/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-08

Wniosek w przedmiocie udzielenia pozwolenia na rozbiórkę

II OZ 919/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w przedmiocie wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] , nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OZ 885/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skarg B. J. i Z. J. na decyzję Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowanego i udzielenia pozwolenia na wykonanie robót budowlanych
1   Następne >   +2   4