Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Gl 620/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-09-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia w sprawie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego w kwestii wniosku skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia oraz postanowienia organu I instancji

II SA/Gd 555/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-09-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Łd 732/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-09-06

Wniosek w przedmiocie nakazu rozbiórki budynku gospodarczego

II SA/Ke 386/18 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-09-10

Wniosek w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego

II OZ 843/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w sprawie ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego [...] , nr [...] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do wykonania nakazu rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Gl 486/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-09-10

Sprawa ze skargi na decyzję Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego w kwestii wniosku skarżących o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

II SA/Gl 670/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-09-10

Sprawa ze skargi na decyzję Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego w kwestii wniosku skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

II SA/Gl 686/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-09-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach w przedmiocie obowiązku przedłożenia oceny technicznej w kwestii wniosku strony skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia

II SA/Gd 475/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-09-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do rozbiórki obiektu budowlanego
1   Następne >   +2   6