Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

IV SA/Po 493/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-08-14

Wniosek w przedmiocie opłaty legalizacyjnej

II SA/Po 400/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-11-21

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w P. w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego;

IV SA/Po 237/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-04-04

Wniosek w przedmiocie obowiązku wykonania robót budowlanych

IV SA/Po 105/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-03-25

Sprawa ze skargi na decyzję W. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w P. w przedmiocie doprowadzenia obiektu budowlanego do stanu poprzedniego

IV SA/Po 399/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-06-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w P. w przedmiocie nałożenia obowiązku wykonania określonych robót budowlanych

IV SA/Po 280/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-04-15

Wniosek w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia

II SA/Po 393/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-06-05

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia;

IV SA/Po 1168/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-11-25

skarg A. S. i J. S. na decyzję W. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w P. w przedmiocie rozbiórki

IV SA/Po 452/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-05-27

Wniosek w przedmiocie opłaty legalizacyjnej
1   Następne >   +2   +5   9