Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wstrzymanie wykonania aktu X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

VII SA/Wa 1150/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-19

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy zmiany decyzji ostatecznej

II SA/Sz 86/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-03-02

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

VIII SA/Wa 142/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-20

Wniosek w przedmiocie rozbiórki budynku gospodarczego

VII SA/Wa 378/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-15

Skarga J. T., M. T. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy wstrzymania czynności egzekucyjnych

VII SA/Wa 400/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-06

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II OZ 513/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego Nr [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Sz 66/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-02-02

Wniosek w przedmiocie obowiązku usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w obiekcie budowlanym

II SA/Bk 63/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-05-14

Wniosek w przedmiocie odmowy nałożenia obowiązku wykonania określonych czynności lub robót budowlanych

VII SA/Wa 1412/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-09

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie ukarania grzywną za niestawienie się na wezwanie organu
1   Następne >   +2   +5   +10   100