Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wstrzymanie wykonania aktu X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Łd 266/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-09-05

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na przebudowę uzupełnia wyrok WSA w Łodzi oku, sygn. akt II SA/Łd 266/12 w ten sposób, że po punkcie 2 wyroku dodaje pkt 3 w brzmieniu: 'stwierdza, że zaskarżo...

II SA/Łd 86/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-05-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania decyzji zezwalającej na budowę biogazowi rolniczej

II SA/Gl 265/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-08-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie pozwolenia na budowę

II SA/Łd 256/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-05-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego w sprawie wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji o pozwoleniu na budowę

II OSK 1682/08 - Wyrok NSA z 2009-10-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie wstrzymania wykonania decyzji

VIII SA/Wa 270/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-08-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Łd 88/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-05-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania decyzji zezwalającej na budowę biogazowi rolniczej

II OSK 807/11 - Wyrok NSA z 2011-12-09

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Małopolskiego w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Łd 619/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-08-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wstrzymania ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę zespołu budynków wielorodzinnych

II SA/Kr 237/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-04-05

Wniosek w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu zamiennego
1   Następne >   +2   4