Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

III SA/Kr 733/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-09-07

Skarga Spółki [...] '[...]' E. M M. M. Spółka jawna z siedzibą w N. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za zgłoszenie danych niezgodnych ze stanem faktycznym

III SA/Łd 633/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-09-04

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Kr 734/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-09-07

Skarga Spółki [...] '[...]' E. M. M. M. Spółka jawna z siedzibą w N. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za zgłoszenie danych niezgodnych ze stanem faktycznym

III SA/Lu 421/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-09-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy

II GSK 1481/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-17

Wniosek w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym

II SA/Ol 641/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-09-28

Wniosek w przedmiocie kary za zajęcie pasa drogowego

I OSK 3004/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-21

Wniosek w przedmiocie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami

I OSK 3003/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-21

Wniosek w przedmiocie skierowania na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji.

VII SA/Wa 141/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-12

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia naruszenia przez przewoźnika lotniczego przepisów rozporządzenia i nałożenia na przewoźnika kary pieniężnej

III SA/Wr 416/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-09-25

Skarga D. B. na decyzję SKO w J. w przedmiocie obciążenia kosztami usunięcia i przechowywania pojazdu, wniosku skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji,
1   Następne >   3