Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

II SA/Rz 167/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-06-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych na terenie miasta i gminy [...] w przedmiocie wniosku skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały

III SA/Gd 459/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-07-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych

III SA/Kr 1131/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-11-15

Wniosek A. K. Przedsiębiorstwo [...] sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w K. o wstrzymanie wykonania uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wprowadzenia ograniczeń na terenie Dzielnicy I Stare Miasto w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży