Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Kr 1131/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-11-15

Wniosek A. K. Przedsiębiorstwo [...] sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w K. o wstrzymanie wykonania uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wprowadzenia ograniczeń na terenie Dzielnicy I Stare Miasto w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży