Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wstrzymanie wykonania aktu X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SA/Wa 132/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-19

Wniosek w przedmiocie przeznaczenia do najmu poza konkursem lokalu użytkowego

I SA/Wa 702/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-12

Wniosek w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Gl 87/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-04-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu C. w przedmiocie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości w kwestii wniosku strony skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały

II SA/Łd 877/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-09-24

Wniosek w przedmiocie zamiany nieruchomości stanowiących własność Miasta Ł. na nieruchomości stanowiące własność PKS w Ł. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

I SA/Wa 943/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-09

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego

VIII SA/Wa 445/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-05

Wniosek w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej

VIII SA/Wa 313/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-26

Wniosek w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej

II SA/Łd 15/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-03-20

Wniosek w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Wr 444/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-11-08

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów położonych w obrębie Ch., Gmina G.

II SA/Rz 1395/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-02-10

Wniosek w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej
1   Następne >   +2   +5   +10   91