Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 245/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej W. nr (...) w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego

I SA/Wa 822/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-20

Wniosek w przedmiocie ustalenia cen i opłat

II SA/Gl 549/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-05-14

Sprawa ze skargi 'A' z siedzibą w S. na zarządzenie Burmistrza Miasta W. w przedmiocie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu w kwestii wniosku strony skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonego zarządzenia

II SA/Ke 598/16 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-09-15

skarg S. Z. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą [...] w W., L. K. prowadzącej działalność gospodarcza pod firmą [...] w K. i M. Z. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą [...] w L. na zarządzenie Burmistrza Miasta S. nr [...] w sprawie zakazu organizowania na terenach należących do Gminy S. objazdowych przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt

II SA/Bd 980/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-10-03

Wniosek w przedmiocie wydzierżawienia terenów stanowiących własność gminy [...]

II SA/Op 606/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-02-23

Sprawa ze skargi S. P. na zarządzenie Burmistrza Strzelec Opolskich w przedmiocie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej oraz ogłoszenie wykazu na skutek wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonego zarządzenia

II SA/Wr 227/20 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-05-25

Wniosek w przedmiocie ustalenia wysokości bazowych stawek czynszu najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej [...]