Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II GZ 77/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-11

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju , nr [...] w przedmiocie zastosowania wobec rzeczoznawcy kary dyscyplinarnej w postaci upomnienia

I SA/Wa 104/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-05

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia administracyjnego

I SA/Wa 1848/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-02

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej

I SA/Wa 338/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-03

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II GZ 74/12 - Postanowienie NSA z 2012-03-07

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie odmowy wydania protokołów dotyczących postępowania wyjaśniającego w sprawie odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawcy majątkowego

I OZ 486/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury nr (...) w przedmiocie podjęcia zawieszonego postępowania administracyjnego

I SA/Wa 1608/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-30

Wniosek w przedmiocie wywłaszczenia na rzecz Skarbu Państwa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i ustalenia odszkodowania

I SA/Wa 1802/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-23

Wniosek w przedmiocie stwierdzenie nieważności decyzji uwłaszczeniowej

I OZ 641/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 1135/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w części
1   Następne >   +2   4