Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II GZ 77/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-11

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju , nr [...] w przedmiocie zastosowania wobec rzeczoznawcy kary dyscyplinarnej w postaci upomnienia

I SA/Wa 130/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie : odmowy wszczęcia postępowania

I SA/Wa 474/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-24

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 2410/14 - Postanowienie NSA z 2015-06-12

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o nabyciu prawa użytkowania wieczystego do gruntu

I SA/Wa 1083/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-07

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 842/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-08

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 705/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-02

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej