Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II GZ 77/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-11

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju , nr [...] w przedmiocie zastosowania wobec rzeczoznawcy kary dyscyplinarnej w postaci upomnienia

II GZ 74/12 - Postanowienie NSA z 2012-03-07

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie odmowy wydania protokołów dotyczących postępowania wyjaśniającego w sprawie odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawcy majątkowego

I OZ 486/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury nr (...) w przedmiocie podjęcia zawieszonego postępowania administracyjnego

I OZ 641/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 1135/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w części

I OZ 11/09 - Postanowienie NSA z 2009-01-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II GZ 680/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-31

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie zastosowania wobec zarządcy nieruchomości kary dyscyplinarnej w postaci zawieszenia licencji

II GSK 1793/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-09

Wniosek w przedmiocie zastosowania wobec pośrednika w obrocie nieruchomościami kary dyscyplinarnej w postaci zawieszenia licencji zawodowej

I OZ 422/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 3489/15 - Postanowienie NSA z 2016-05-04

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   2