Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Kr 953/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-09-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nakazu wykonania prac ziemnych i umocnienia rowu

II SA/Kr 296/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-03-29

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. w przedmiocie cofnięcia z urzędu bez odszkodowania pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Kr 2/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-04-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Gminy Mogilany w przedmiocie ustalenia opłat za podłączenie do gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

II SA/Kr 85/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-02-23

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w T. w przedmiocie zawieszenia postępowania

II SA/Kr 1372/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-06-29

skarg W. W. i J. C. na decyzję Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej w K. w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Kr 1084/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-10-25

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Kr 310/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie nakazania przywrócenia stanu wody do stanu poprzedniego

II SA/Kr 1650/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-06-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy zobowiązania do przywrócenia stanu poprzedniego wód

II SA/Kr 1454/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-03-07

Wniosek w przedmiocie nakazu przywrócenia poprzedniej funkcji urządzenia wodnego

II SA/Kr 118/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-05-29

Wniosek w przedmiocie nakazu przywrócenia stanu poprzedniego
1   Następne >   2