Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 2186/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-20

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 857/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-22

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 44/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-11

Wniosek w przedmiocie nabycia z dniem 1 stycznia 1999 r. z mocy prawa własności nieruchomości przez powiat

I SA/Wa 199/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-29

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości z dniem 1 stycznia 1999 r.

VIII SA/Wa 147/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-03-20

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nabycia mienia z mocy prawa przez powiat

I SA/Wa 916/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-19

Wniosek w przedmiocie nabycia nieruchomości z mocy prawa przez gminę z dniem 1 stycznia 1999 r.

I SA/Wa 200/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-03-17

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości z dniem 1 stycznia 1999 r.

I SA/Wa 1495/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-03-17

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości przez gminę

I SA/Wa 792/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-07-26

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 1017/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-08

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości