Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 92/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 1356/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-30

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 2560/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-06

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nabycia przez gminę z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 88/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-02-01

Wniosek w przedmiocie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości